Hướng dẫn Igu Verse, Cách chơi IguVerse và đi bộ kiếm tiền