Sản Phẩm NFT Đêm Nghỉ

VEPRES5

 • THẺ ĐÊM NGHỈ 3 ĐÊM 5 NĂM
 • Số lượng đêm nghỉ: 15 đêm
 • Thời hạn sử dụng: 5 năm
 • Áp dụng: mùa du lịch cao điểm

MEGREL10

 • THẺ ĐÊM NGHỈ 7 ĐÊM 10 NĂM
 • Số lượng đêm nghỉ: 70 đêm
 • Thời hạn sử dụng: 10 năm
 • Áp dụng: mùa du lịch thấp điểm

JUPRES5

 • THẺ ĐÊM NGHỈ 3 ĐÊM 5 NĂM
 • Số lượng đêm nghỉ: 15 đêm
 • Thời hạn sử dụng: 5 năm
 • Áp dụng: mùa du lịch cao điểm

VEGRES5

 • THẺ ĐÊM NGHỈ 3 ĐÊM 5 NĂM
 • Số lượng đêm nghỉ: 15 đêm
 • Thời hạn sử dụng: 5 năm
 • Áp dụng: mùa du lịch thấp điểm

SAGREL15

 • THẺ ĐÊM NGHỈ 7 ĐÊM 15 NĂM
 • Số lượng đêm nghỉ: 105 đêm
 • Thời hạn sử dụng: 15 năm
 • Áp dụng: mùa du lịch thấp điểm

VEGREM10

 • THẺ ĐÊM NGHỈ 5 ĐÊM 10 NĂM
 • Số lượng đêm nghỉ: 50 đêm
 • Thời hạn sử dụng: 10 năm
 • Áp dụng: mùa du lịch thấp điểm

MEPREM15

 • THẺ ĐÊM NGHỈ 5 ĐÊM 15 NĂM
 • Số lượng đêm nghỉ: 75 đêm
 • Thời hạn sử dụng: 15 năm
 • Áp dụng: mùa du lịch cao điểm

JUPREM10

 • THẺ ĐÊM NGHỈ 5 ĐÊM 10 NĂM
 • Số lượng đêm nghỉ: 50 đêm
 • Thời hạn sử dụng: 10 năm
 • Áp dụng: mùa du lịch cao điểm

NFT Đêm Nghỉ lợi nhuận 26% (năm)

NFT Đêm Nghỉ lợi nhuận 30% (năm)

Dòng sản phẩm NFT to earn đầu tiên trên Lynkey Metamart

NFT Đêm Nghỉ lợi nhuận 24% (năm)

Dòng sản phẩm NFT to earn đầu tiên trên Lynkey Metamart

NFT Đêm Nghỉ lợi nhuận 10 năm

Dòng sản phẩm NFT to earn đầu tiên trên Lynkey Metamart
23156+

Member

5000+

Buy item

118+

Vip Member

59000+

USDT

Hi! Holiday Club group Viber

Nhóm của thành viên Vip

Hi! Holiday Club group Zalo

Nhóm của thành viên Vip

Hi! Holiday Club group Telegram

Nhóm của thành viên Vip

Hi! Holiday Club group Facebook

Nhóm của thành viên Vip

close

Lợi nhuận tới 30%,
dành riêng cho bạn
🎁

Đăng ký để nhận lợi nhuận độc quyền & cập nhật các sản phẩm và ưu đãi mới nhất của chúng tôi!

NFT Đêm nghỉ là loại thẻ có giá trị lớn nhất mà bất cứ ai cũng mong muốn sở hữu. Những người giàu nhất trên thế giới đều đầu tư, sở hữu NFT.